حرز امام جواد

معروف ترین حرز برای دفع بلایای زمینی و آسمانی حرز امام جواد (ع) است که توصیه فراوانی برای به همراه داشتن این حرز در همه حالات شده است. این حرز شما را بلایا حفظ می کند و خواص فراوانی دارد.
بین همه دعاها و تعویذات دعای حرز امام جواد (ع) برای دفع بلا از همه معروف تر است. این دعا برای دفع بلایای متعددی توصیه شده است. 
برخی از خواص همراه داشتن حرز امام جواد (ع): 1. دفع نگاه و زبان بد دشمنان  2. جلوگیری از ضرر و زیان مردم، پادشاهان، شیاطین، اجنه و دیو ها  3. حفظ از وسوسه مردم و شیاطین  4. باطل کردن انواع سحر و جادو  5. محفوظ ماندن از مکر و فریب و عداوت  6. مصونیت از زخم ها، مغروق گشتن و مغلوب شدن  7. حفظ از جراحت و فساد و غرق شدن و هلاکت و شکست خوردن  8. حفظ عزت و آبرو  9. محفوظ ماندن از کشته شدن و انتقام گرفتن  10. جلوگیری از مریضی و اذیت و آزار  11. رفع تنگدستی، گرسنگی و تشنگی   12. محفوظ شدن از کاستی در دین و معیشت


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.